#86 Hành Trình ngày 27/03/2019 – 365 ngày: Cảnh giới hạnh phúc thực sự: Thân không có bệnh, tâm chẳng lo phiền.

Quà tặng cuộc sống: Mẹ và nỗi cô đơn

Tóm Tắt:

Cuốc sống bộn bề với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái khiến ta vô tâm cả với người sinh thành ra ta.

Xem Video: Nỗi Cô Đơn.

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 86 ngày 27/3/2018 – 365 ngày.
Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;
Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi;
Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi;
Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi;
Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi;
Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi.
Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy! [.....]

Đọc tiếp#86 Hành Trình ngày 27/03/2019 – 365 ngày: Cảnh giới hạnh phúc thực sự: Thân không có bệnh, tâm chẳng lo phiền.

Share