#30 Hành Trình ngày 30/01/2019 – 365 ngày: Bị khiển trách cũng đem lại một nguồn sức mạnh

Quà tặmh cuộc sống: Chuyến Xe Cuối Cùng. – “40 năm cống hiến, cho đến ngày cuối cùng làm việc thì …”

Thứ Tư, ngày 30/01/2019 09:17 AM

Suốt 40 năm cống hiến, tâm trạng trong ngày cuối cùng làm việc thật khó diễn tả.

Xem Video : Chuyến Xe cuối cùng

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 30 ngày 30/1/2018 – 365 ngày.
Nếu một người nào có những ý nghĩ tiêu cực về người khác, thì những ý nghĩ tiêu cực ấy luôn luôn quay trở lại với họ – với một số lượng được nhân lên gấp nhiều lần. Không quan trọng việc có bao nhiêu người đang nghĩ điều tiêu cực về một người cụ […]

Đọc tiếp#30 Hành Trình ngày 30/01/2019 – 365 ngày: Bị khiển trách cũng đem lại một nguồn sức mạnh

Share