#25 Hành Trình ngày 25/01/2019: Với người không ngừng cố gắng, nghị lực lớn bao nhiêu cơ hội nhiều bấy nhiêu

Quà Tặng Cuộc Sống: Cái bẫy không ngờ dành cho kẻ lười biếng

Thứ Sáu 25/01/2019 11:36 AM

Lười làm, chờ ăn sẵn thành quả của người khác, trước sau gì cũng gặp cái kết đắng.

Xem Video: Thỏ Lười và Chồn Nhựa Thông

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Hành Trình 25 ngày 25/1/2018 – 365 ngày.
Hãy dành một khoảng thời gian để nghĩ về tất cả những điều mà tự nhiên trao tặng cho bạn vào mỗi ngày, tất cả những điều ấy là để giúp bạn có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng tự nhiên chưa bao giờ yêu cầu nhận lại bất cứ điều gì cả.
Đó chính là sự cho đi thật sự.[...]

Đọc tiếp#25 Hành Trình ngày 25/01/2019: Với người không ngừng cố gắng, nghị lực lớn bao nhiêu cơ hội nhiều bấy nhiêu

Share