⭐️⭐️⭐️ Chiến lược được vạch ra rất tốt nhưng Không triển khai thực hiện cho tốt, thì không có giá trị.

– Câu chuyện: Thỏ già & thỏ trẻ

Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:

“Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?”Đọc tiếp