Hành Trình 127 ngày 08/05/2017 – 365 ngày

Hành Trình 127 ngày 08/05/2017 – 365 ngày:

“Con người là sản phẩm được tạo ra từ chính những suy nghĩ của mình. Họ nghĩ gì, thì họ sẽ trở thành như thế.”

Cầu cho những ai nhìn thấy bức ảnh này sẽ có 1 tháng mới đầy may mắn, bình an và hạnh phúc. 

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 126 ngày 07/05/2017 – 365 ngày: Nếu bạn tự nhủ “Mọi người lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ”.

Ngo-van-hieu, ngovanhieu, diaocthoidai

Kết Thúc Hành Thiền sau 10 ngày qua tiến trình 100 ngày bước ngoặc bước đến trên con đường 365 ngày, 

"Khi sẵn sàng thì người Thầy Xuất hiện"

Tiếp tục Hành Trình 126/365 ngày

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu-Hành Trình 126 ngày 07/05/2017 – 365 ngày: Nếu bạn tự nhủ “Mọi người lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ”.

Share