Hành Trình 123 ngày 03/5/2018 – 365 ngày.

Lòng biết ơn thuần túy là một trạng thái của sự cho đi. Khi bạn đang ở trong trạng thái của lòng biết ơn sâu sắc, bạn sẽ phát ra một trường lực điện từ mạnh mẽ xung quanh mình.

Những xung động năng lượng phát ra từ bạn sẽ thuần túy và mạnh mẽ đến mức chúng chạm đến được tất cả những gì tương tác với bạn.

Bạn không thể nào biết hết được những xung động năng lượng mà người khác nhận được từ bạn sẽ tạo ra hiệu ứng lớn đến mức nào – chúng giống như những gợn sóng lan tỏa từ một người đến người khác, và lại tiếp tục lan tỏa, cứ như vậy không bao giờ chấm dứt.

Viết một bình luận