#253 Hành Trình ngày 09/9/2020 – 365 ngày: Điều quý giá về Hạnh Phúc.Hạnh phúc là một điều vô cùng quý giá và là chìa khóa để bạn có được mọi thứ theo quy luật này, và nó dường như là vô hình.


Nếu bạn hạnh phúc ngay bây giờ, hoặc có thể bạn hạnh phúc trong tương lai nhưng dù sao hãy cứ hạnh phúc.


253 Hành Trình ngày 09/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm năm 2019 ngày 10/09/2019 – 365 ngày: Thiện niệm không chỉ cảm hóa nhân tâm mà còn làm tan chảy cả sắt thép.


Share