#140 Hành Trình ngày 20/05/2019 – 365 ngày: Đâu là nguồn gốc của phiền não?

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 140 ngày 20/5/2018 – 365 ngày.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một vài nhà đầu tư như George Soros, Warren Buffett…có thể trở thành tỷ phủ trong khi những người khác chỉ có được kết quả "bình bình"? [......]

Đọc tiếp#140 Hành Trình ngày 20/05/2019 – 365 ngày: Đâu là nguồn gốc của phiền não?

Share