#126 Hành Trình ngày 06/05/2019 – 365 ngày: Vạch lỗi của người khác thì dễ, tìm lỗi của mình mới khó thay.

Xem Youtobe: Hai Người Thợ Săn và Con Trăn Tinh.

https://youtu.be/RZSX3YPgZNI

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Ngô Văn Hiếu – 126 ngày 06/5/2018 – 365 ngày.
Bạn là một thỏi nam châm điện từ đang phát ra một tần số. Chỉ có những thứ có cùng tần số với tần số mà bạn đang phát ra mới có thể đến với cuộc sống của bạn. Mỗi một con người, mỗi một sự việc và tình huống xảy ra trong một ngày của bạn – tất cả chúng đều đang nói cho bạn biết mình đang ở tần số nào. Nếu một ngày của bạn diễn ra không thuận lợi, hãy dừng lại và tập trung thay đổi tần số của mình. Nếu một ngày của bạn suôn sẻ và tốt đẹp, hãy tiếp tục duy trì những điều bạn đang làm.[......]

Đọc tiếp#126 Hành Trình ngày 06/05/2019 – 365 ngày: Vạch lỗi của người khác thì dễ, tìm lỗi của mình mới khó thay.

Share