https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#11 Hành Trình ngày 11/01/2019 – 365 ngày: Người đang làm, Thần đang nhìn: ‘Chuyện này không nói thì ai biết? Trời biết’

Quà tặng cuộc sống: Có những thứ, ta chỉ gìn giữ được bằng kí ức

Thứ Sáu, ngày 11/01/2019 11:46 AM

 

Đọc tiếp#11 Hành Trình ngày 11/01/2019 – 365 ngày: Người đang làm, Thần đang nhìn: ‘Chuyện này không nói thì ai biết? Trời biết’

Share