#09 Hành Trình ngày 09/01/2019 – 365 ngày: Ai mới thực sự là người nắm giữ chiếc ‘Chìa khóa niềm vui’ của bạn?

Người hàng xóm tốt bụng cứu cả người hại mình

Thứ Tư, ngày 09/01/2019 10:06 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường.
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Bà hàng xóm giàu có muốn mua đứt nhà bên cạnh nên nghĩ ra đủ chiêu trò để họ phải bán nhà cho mình.

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Xem Video:

Phút nhìn lại ngày hôm nay của năm 2018:

Hành Trình 9 ngày 9/1/2018 – 365 ngày.

Nghĩ điều tốt. Nói điều tốt. Làm điều tốt. Đây là ba bước có thể mang lại cho bạn nhiều thứ hơn tất cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng.[….]

Đọc tiếp#09 Hành Trình ngày 09/01/2019 – 365 ngày: Ai mới thực sự là người nắm giữ chiếc ‘Chìa khóa niềm vui’ của bạn?

Share