Ngô Văn Hiếu-GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CÂU HỎI

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CÂU HỎI

Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh chỉ vì anh là người gốc Do Thái. Quân Đức quốc xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia đình anh đi. Ngay sau đó chúng lùa họ như bầy gia súc và tống lên xe lửa rồi chở thẳng đến trại tập trung… Chúng đã giết chết họ và chỉ mình anh còn sống.

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu-GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CÂU HỎI

Share