#259 Hành Trình ngày 15/9/2020 – 365 ngày: Mọi thứ đã có sẵn ở bên trong bạn.


Chúng ta chính xác là một thực thể đại diện – hoặc là một phiên bản thu nhỏ – của Vũ trụ, và khi chúng ta hiểu rõ bản thân, thì chúng ta sẽ hiểu rõ cả Vũ trụ.

“Hãy hiểu rõ chính mình.” – Plato đã nói như thế.


259 Hành Trình ngày 15/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 16/09/2019 – 365: Bài học đắt giá từ câu chuyện ba người thầy của Hasan


Share