#365 Hoàn tất Hành Trình ngày 31/12/2019 – 365 ngày: “Trân quý người khác” là cách giải oán duyên, kết thiện duyên, tích phúc báo

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/12/31:

Hành Trình 365 ngày 31/12/2018 – 365 ngày.
Lòng tốt như một hạt mầm, nếu được gieo trồng sẽ tự khắc nở hoa.

Đọc tiếp#365 Hoàn tất Hành Trình ngày 31/12/2019 – 365 ngày: “Trân quý người khác” là cách giải oán duyên, kết thiện duyên, tích phúc báo

#364 Hành Trình ngày 30/12/2019 – 365 ngày: Hãy nhớ rằng Ông Trời ở trên cao: Người mưu sâu kế hiểm thì ắt tai họa gặp phải cũng lớn

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/12/30:

Hành Trình 364 ngày 30/12/2018 – 365 ngày.
Cổ nhân dạy: Dưỡng tâm không gì tốt bằng ít ham muốn.[..,.,,]

Đọc tiếp#364 Hành Trình ngày 30/12/2019 – 365 ngày: Hãy nhớ rằng Ông Trời ở trên cao: Người mưu sâu kế hiểm thì ắt tai họa gặp phải cũng lớn

#363 Hành Trình ngày 29/12/2019 – 365 ngày: Người làm bạn tổn thương sẽ giúp bạn hoàn thiện

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/12/29:

Hành Trình 363 ngày 29/12/2018 – 365 ngày.
Giá Trị của một người chính là ở chí lớn bao nhiêu, tâm rộng bao nhiêu.[.........]

Đọc tiếp#363 Hành Trình ngày 29/12/2019 – 365 ngày: Người làm bạn tổn thương sẽ giúp bạn hoàn thiện

#362 Hành Trình ngày 28/12/2019 – 365 ngày: Đời người sẽ rất khổ khi không thấu được trong 6 chữ này.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/27/12:

Hành Trình 362 ngày 28/12/2018 – 365 ngày.
6 Nguyên tắc ứng xử của người ở cảnh giới cao: Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở phí phách.[...........]

Đọc tiếp#362 Hành Trình ngày 28/12/2019 – 365 ngày: Đời người sẽ rất khổ khi không thấu được trong 6 chữ này.

#361 Hành Trình ngày 27/12/2019 – 365 ngày: Làm người đừng quá cứng nhắc làm việc đừng quá tuyệt tình

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/12/27:

Hành Trình 361 ngày 27/12/2018 – 365 ngày.
khôn tưởng thông minh mà hóa ra lại dại, kẻ tưởng dại mà lại hóa khôn.[.........]

Đọc tiếp#361 Hành Trình ngày 27/12/2019 – 365 ngày: Làm người đừng quá cứng nhắc làm việc đừng quá tuyệt tình

#360 Hành Trình ngày 26/12/2019 – 365 ngày: Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hãy nhớ rằng: “Tất cả đều đã có an bài tốt nhất”

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/12/26::

Hành Trình 360 ngày 26/12/2018 – 365 ngày.
Trời sẽ tối người sẽ thay đổi, khi tâm phiền hãy nhớ 3 câu này…[......]

Đọc tiếp#360 Hành Trình ngày 26/12/2019 – 365 ngày: Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hãy nhớ rằng: “Tất cả đều đã có an bài tốt nhất”

#359 Hành Trình ngày 25/12/2019 – 365 ngày: Trăm nghe không bằng một thấy liệu có luôn đúng?

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 1018/12/25:

Hành Trình 359 ngày 25/12/2018 – 365 ngày.
Nỗ lực, trân quý, tâm không hổ thẹn, vạn sự tuỳ duyên.[......]

Đọc tiếp#359 Hành Trình ngày 25/12/2019 – 365 ngày: Trăm nghe không bằng một thấy liệu có luôn đúng?

#358 Hành Trình ngày 24/12/2019 – 365 ngày: 5 đặc điểm quan trọng quyết định phúc tướng của một người

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/12/24:

Hành Trình 358 ngày 24/12/2018 – 365 ngày. Đêm Noel.
Giữa người với người chân thành mới là điều đáng quý nhất

Đọc tiếp#358 Hành Trình ngày 24/12/2019 – 365 ngày: 5 đặc điểm quan trọng quyết định phúc tướng của một người

#357 Hành Trình ngày 23/12/2019 – 365 ngày: Khéo léo linh hoạt thích nghi với nghịch cảnh mới có thể chuyển họa thành phúc

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/12/23:

Hành Trình 357 ngày 23/12/2018 – 365 ngày.
Trên đời này không có gì là không buông xả được, người biết đủ chính là hạnh phúc nhất.[......]

Đọc tiếp#357 Hành Trình ngày 23/12/2019 – 365 ngày: Khéo léo linh hoạt thích nghi với nghịch cảnh mới có thể chuyển họa thành phúc

#356 HànhTrình ngày 22/12/2019 -365 ngày: Muốn đi đến thành công, đừng vội vàng bỏ lỡ 4 bài học quý báu này

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/22 12:

Hành Trình 356 ngày 22/12/2018 _ ngày:
Vui vẻ luôn đồng hành với người độ lượng, tài phú luôn đồng hành với người chân thành. [..........]

Đọc tiếp#356 HànhTrình ngày 22/12/2019 -365 ngày: Muốn đi đến thành công, đừng vội vàng bỏ lỡ 4 bài học quý báu này