#278 Hành Trình ngày 05/10/2019 – 365 ngày: Thiện duyên chính là con đò ngang của sinh mệnh

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/10/05:

Hành Trình 278 ngày 05/10/2018 – 365 ngày.
Nếu bạn hy vọng hết thảy đều có thể trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi chính mình.[.........]

Đọc tiếp#278 Hành Trình ngày 05/10/2019 – 365 ngày: Thiện duyên chính là con đò ngang của sinh mệnh

Share