https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#236 Hành Trình ngày 24/08/2019 – 365 ngày: Câu nói giúp xem nhẹ những việc không như ý trên đời

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/24/08:

Hành Trình 236 ngày 24/8/2018 – 365 ngày.
Cuộc sống không chật hẹp ở những ngôi nhà, những con đường mà chính ở những định kiến, suy nghĩ trong tâm mỗi người. 
[........]
 

Đọc tiếp#236 Hành Trình ngày 24/08/2019 – 365 ngày: Câu nói giúp xem nhẹ những việc không như ý trên đời

#235 Hành Trình ngày 23/08/2019 – 365 ngày: Biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên là 3 trí huệ nhân sinh

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/23/08:

Hành Trình 235 ngày 23/8/2018 – 365 ngày.
Ai cũng nên thấu hiểu đời người có 3 cái khổ và 4 điều cần phải có trong đời[.....]

Đọc tiếp#235 Hành Trình ngày 23/08/2019 – 365 ngày: Biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên là 3 trí huệ nhân sinh

#234 Hành Trình ngày 22/08/2019 – 365 ngày: Ở bên trong người lương thiện luôn ẩn chứa những “quý nhân”

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/22/2018:

Hành Trình 234 ngày 22/8/2018 – 365 ngày.
Trời sẽ tối, người sẽ thay đổi…Khi tâm phiền muộn hãy nhớ 3 câu này .[......]

Đọc tiếp#234 Hành Trình ngày 22/08/2019 – 365 ngày: Ở bên trong người lương thiện luôn ẩn chứa những “quý nhân”

233 Hành Trình ngày 21/08/2019 – 365 ngày: Chỉ một câu nói đùa mà nên duyên chồng vợ, hôn nhân quả là kiệt tác của trời cao

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018/21/08:

Hành Trình 233 ngày 21/8/2018 – 365 ngày.
Cùng là một con người, đây mới là giá trị đích thực của bạn, của đời người .[.......]

Đọc tiếp233 Hành Trình ngày 21/08/2019 – 365 ngày: Chỉ một câu nói đùa mà nên duyên chồng vợ, hôn nhân quả là kiệt tác của trời cao

#232 Hành Trình ngày 20/08/2019 – 365 ngày: 7 phẩm chất cần thiết giúp con người thay đổi số mệnh

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/08/20:

Hành Trình 232 ngày 20/8/2018 – 365 ngày.
Vì sao lại nói có tài cũng khổ, bất tài cũng khổ, chỉ có người đạo đức là an nhiên tự tại. [.........]

Đọc tiếp#232 Hành Trình ngày 20/08/2019 – 365 ngày: 7 phẩm chất cần thiết giúp con người thay đổi số mệnh

#231 Hành Trình ngày 19/08/2019 – 365 ngày: Người quân tử trong lòng phải bảo trì sự chính trực, thuần khiết, đây là cái gốc của làm người

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/19/08:

Hành Trình 231 ngày 19/8/2018 – 365 ngày.
Muốn thành việc lớn hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.[.......]

Đọc tiếp#231 Hành Trình ngày 19/08/2019 – 365 ngày: Người quân tử trong lòng phải bảo trì sự chính trực, thuần khiết, đây là cái gốc của làm người

#230 Hành Trình ngày 18/08/2019 – 365 ngày: Dẫu nuối tiếc hãy bình tĩnh, khi thất bại hãy làm lại từ đầu.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018-18_08

#230 Hành Trình ngày 18/08/2018 – 365 ngày: Vợ có phẩm chất, chồng có nhân cách : Đó là cuộc hôn nhân đẹp nhất
Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Nhưng trên thế gian này, nào đâu có bạn đời và hôn nhân trọn vẹn?…

Đọc tiếp#230 Hành Trình ngày 18/08/2019 – 365 ngày: Dẫu nuối tiếc hãy bình tĩnh, khi thất bại hãy làm lại từ đầu.

#229 Hành Trình ngày 17/08/2019 – 365 Ngày: Người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn, cây không vỏ cây ắt chết

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 229 ngày 17/8/2018 – 365 ngày.
Đừng để lòng tham làm dây xích gông cùm tự trói thân mình.[.....]

Đọc tiếp#229 Hành Trình ngày 17/08/2019 – 365 Ngày: Người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn, cây không vỏ cây ắt chết

#228 Hành Trình ngày 16/08/2019 – 365 ngày: Đi đứng vội vàng hấp tấp khó được người khác kính trọng

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 228 ngày 16/8/2018 – 365 ngày.
Một đấng minh quân ắt phải có trung thần phò tá, làm người cần phải kết giao được với 3 người này.[....]

Đọc tiếp#228 Hành Trình ngày 16/08/2019 – 365 ngày: Đi đứng vội vàng hấp tấp khó được người khác kính trọng

#227 Hanh Trình ngày 15/08/2019 – 365 ngày: Người trí tuệ là người hiểu rõ người khác. Người nhân đức là người yêu quý người khác”

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 227 ngày 15/8/2018 – 365 ngày.
Người xưa dạy: Sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng.[.....]

Đọc tiếp#227 Hanh Trình ngày 15/08/2019 – 365 ngày: Người trí tuệ là người hiểu rõ người khác. Người nhân đức là người yêu quý người khác”

Share