#18 Hành Trình ngày 18/01/2019 – 365 ngày: Gánh nặng trên lưng không bằng gánh nặng trong lòng, làm người nâng lên được thì cũng đặt xuống được

Quà tặng cuộc sống: Khi con gái đi lấy chồng xa

Thứ sáu 18/01/2019 10:36 AM

Ba cô con gái đều lấy chồng xa, mẹ ở nhà chỉ biết làm bạn với Sóc Nâu.

Xem Video: Con Gái Út Hiếu Thảo

Bài học : Lòng Hiếu Thảo

Click Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Hành Trình 18 ngày 18/1/2018 – 365 ngày.
Bạn đã sử dụng Bí Mật Cuộc Sống trong suốt cuộc đời của mình – không có một lúc nào mà bạn không sử dụng nó cả.[...] 

Đọc tiếp#18 Hành Trình ngày 18/01/2019 – 365 ngày: Gánh nặng trên lưng không bằng gánh nặng trong lòng, làm người nâng lên được thì cũng đặt xuống được

Share