Ngày 1: “Tôi luôn sống trong Luật Hấp Dẫn”

Ngày 1:

"Tôi luôn sống trong Luật Hấp Dẫn"

Trên hành trình 365 ngày since hôm nay, bạn hãy tuyên bố with the vũ trụ về Luật Hấp Dẫn Qua those messages have passed to you hằng ngày, để tiềm thức dần Trỗi dậy and cung cấp cho bạn as Thế giới huyền bí, sung túc và phúc hạnh of Luật Hấp Dẫn.

ngày 1:

"Tôi luôn sống trong Luật Hấp Dẫn"

hinh-1-365
Bạn biết that bản thân existing bài hát & áp dụng Luật Hấp Dẫn trong suốt cuộc đời bạn, but no 1 giây phút nào you do not Sóng in which. You used it for the user cả điều you wish and those điều you do not want. Mọi người, mọi sự kiện, mọi trường hợp would đến với you every ngày thông qua Luật Hấp Dẫn.

"Con người is công việc be created from those nghĩ suy of chính mình. Họ nghĩ gì, thì they would trở be like thế."

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)