#16 Hành Trình ngày 16/01/2019 – 365 ngày: Người biết ở chỗ thấp, thì mới có thể lên cao; người biết lùi, thì mới có thể tiến

Quà tặng cuộc sống: Công việc hạnh phúc nhất

Thứ Tư, ngày 16/01/2019 09:16

Xem Video: Công Việc mới của ba

Thất nghiệp ở nhà 2 tháng đã giúp người bố nhận ra đâu là công việc khiến anh thấy hạnh phúc nhất.

Bài học: Gia đình cũng là công việc trong cuộc sống, hãy biết sắp xếp và quan tâm gia đình nhiều hơn.

Click vào Download để tải Video về

DOWNLOAD:

Phút nhìn lại ngày hôm nay của năm 2018:

Hành Trình 16 ngày 16/1/2018 – 365 ngày.
Einstein đã nói với chúng ta rằng thời gian chỉ là một loại ảo giác.

Đọc tiếp#16 Hành Trình ngày 16/01/2019 – 365 ngày: Người biết ở chỗ thấp, thì mới có thể lên cao; người biết lùi, thì mới có thể tiến

Share