https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Hành Trình 269 ngày 26/9/2018 – 365 ngày.

Khổng Tử dạy 9 điểm dễ dàng nhìn ra quân tử và tiểu nhân


Trong “Luận ngữ”, Khổng Tử viết rằng “đức hạnh” là sự khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân.

 

Đọc tiếpHành Trình 269 ngày 26/9/2018 – 365 ngày.

Share