https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Hành Trình 252 ngày 09/9/2018 – 365 ngày.

Trên lưng cõng càng nặng thì trong tâm càng phải sớm bỏ xuống .


Khi còn nhỏ, tôi thường nằm trên mặt đất ngắm nhìn kiến bò, cảm thấy rất vui thích, dần dà những cảm xúc cứ nảy sinh với nhiều ý tưởng.

 

Đọc tiếpHành Trình 252 ngày 09/9/2018 – 365 ngày.

Share