#300 Hành Trình ngày 27/10/2019 – 365 ngày: Đừng cúi đầu bởi sóng gió vì đường đời về sau càng chông gai, kết quả càng tốt đẹp.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/10/27:

Đã qua 300 ngày 27-10-2018 – 365 ngày: https://ngovanhieu.net/da-qua-300-ngay-27-10-2018-365-ngay/
“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”: Người thông minh thực sự thường giả ngốc, kẻ khéo léo toan tính lại hóa hồ đồ.


Đọc tiếp