https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#252 Hành Trình ngày 09/09/2019 – 365 ngày: Đúng mực, là sự trưởng thành cao nhất.

“Nếu chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp, thì chúng ta cũng sẽ có được những khoảng thời gian tốt đẹp. Chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ trải qua những khoảng thời gian như thế ấy.”

THÁNH AUGUSTINE XỨ HIPPO (354-430)

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018/09/09:

Hành Trình 252 ngày 09/9/2018 – 365 ngày.
Trên lưng cõng càng nặng thì trong tâm càng phải sớm bỏ xuống.[.....]

Đọc tiếp#252 Hành Trình ngày 09/09/2019 – 365 ngày: Đúng mực, là sự trưởng thành cao nhất.

Share