https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#174 Hành Trình ngày 23/06/2019 – 365 ngày: Trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng, còn ngu muội sinh ra trong oán giận

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 174 ngày 23/6/2018 – 365 ngày.
Người thành công, muốn thành việc lớn sẽ không bỏ qua những điều nhỏ nhặt này.[......]

Đọc tiếp#174 Hành Trình ngày 23/06/2019 – 365 ngày: Trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng, còn ngu muội sinh ra trong oán giận

Share