https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#164 Hành Trình ngày 13/06/2019 – 365 ngày: Tương lai thành bại thế nào đều do tầm nhìn quyết định.

Không một điều gì có thể đến với cuộc sống của bạn, trừ khi bạn thực hiện kêu gọi nó đến với mình thông qua những suy nghĩ chủ đạo thường trực.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 164 ngày 13/6/2018 – 365 ngày.
Để cải biến đường đời, sống an lạc, bình yên bạn hãy ghi nhớ 14 câu nói sâu sắc này. [.....]

Đọc tiếp#164 Hành Trình ngày 13/06/2019 – 365 ngày: Tương lai thành bại thế nào đều do tầm nhìn quyết định.

Share