#151 Hành Trình ngày 31/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

HÀNH TRÌNH ĐÃ QIA NĂM 2018:

Hành Trình 151 ngày 31/5/2018 – 365 ngày.
Miệng người giống như đao kiếm sắc bén: “Tặng người lời nói, quý như châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm giáo”[....]

Đọc tiếp#151 Hành Trình ngày 31/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

Share