#121 Hành Trình ngày 01/05/2019 _ 365 ngày: Giữ tâm luôn thiện khổ nạn ắt qua, lòng luôn hậm hực khiến ta sa đà

Lưu Ký Hành Trình Khu Du Lich BCR

Xem Youtobe: Lời Nhắn Từ Quá Khứ.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 121 ngày 01/5/2018 – 365 ngày.
Trong trường hợp bạn muốn thu hút tiền bạc, thì bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn nhiều, bằng cách tưởng tượng về những điều mà tiền bạc sẽ mang lại cho mình. Nếu trong cuộc sống, bạn cảm thấy thiếu tiền, thì khi ấy cảm xúc và niềm tin của bạn về tiền bạc đang không được tốt lắm, và việc nghĩ đến những thứ mà tiền bạc có thể mang lại có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn nhiều. Bạn phải học cách giải mã cảm xúc của mình và chọn những ý nghĩ khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Những ý nghĩ khiến bạn cảm thấy tốt hơn chính là nguồn gốc sức mạnh thật sựcủa bạn.[.....]

Đọc tiếp#121 Hành Trình ngày 01/05/2019 _ 365 ngày: Giữ tâm luôn thiện khổ nạn ắt qua, lòng luôn hậm hực khiến ta sa đà

Share