https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#106 Hành Trình ngày 16/04/2019 – 365 ngày: Càng trong lúc khó khăn càng phải biết giữ được tĩnh khí.

Xem Youtobe: Cái Bóng Của Người Khác.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 106 ngày 16/4/2018 – 365 ngày.
Có sự khác biệt giữa việc cảm thấy biết ơn và trân trọng thứ gì đó, so với việc cảm thấy quyến luyến với thứ ấy.[......]

Đọc tiếp#106 Hành Trình ngày 16/04/2019 – 365 ngày: Càng trong lúc khó khăn càng phải biết giữ được tĩnh khí.

Share