https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#103 Hành Trình ngày 13/04/2019 – 365 ngày: Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy

Xem Youtobe: Vợ Chồng Cãi Nhau

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 103 ngày 13/4/2018 – 365 ngày.
Những điều đến với cuộc sống của bạn nhanh nhất chính là những điều mà bạn TIN TƯỞNG nhiều nhất. Bạn chỉ có thể mang đến cuộc sống của mình những điều bạn TIN TƯỞNG, và vì thế, bạn phải TIN TƯỞNG rằng mình sẽ nhận được điều bản thân mong muốn.[......]

Đọc tiếp#103 Hành Trình ngày 13/04/2019 – 365 ngày: Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy

Share