https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#102 Hành Trình ngày 12/04/2019 – 365 ngày: Trí tuệ lớn đến đâu cũng cần đạo đức cao đến đó

Xem Youtobe: Cánh Cò Cõng Nắng.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Ngô Văn Hiếu -102 ngày 12/4/2018 – 365 ngày.
Lòng biết ơn vẫn chỉ mãi là những lời nói, lời nói, lời nói, trừ khi bạn cảm nhận được nó một cách mạnh mẽ và sâu sắc. Để thật sự tận dụng được sức mạnh của lòng biết ơn, bạn phải thực hành, thực hành, thực hành cho đến khi bạn đạt đến mức độ sâu sắc nhất củacảm xúc và mức độ cao nhất của tần số. Đó chính là lòng biết ơn với sức mạnh vĩ đại nhất.

Đọc tiếp#102 Hành Trình ngày 12/04/2019 – 365 ngày: Trí tuệ lớn đến đâu cũng cần đạo đức cao đến đó

Share