https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#101 Hành Trình ngày 11/04/2019 – 365 ngày: Có một số việc, vừa chỉ phân trần trắng đen đã thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng.

Xem Youtobe:

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 101 ngày 11/4/2018 – 365 ngày.
Quy luật hấp dẫn là quy luật kỳ diệu nhất. Nó rất nhất quán, và nó mang đến cho mỗi người chính xác điều mà suy nghĩ chủ đạo của họ đang hướng đến. Bạn không phải là một ngoại lệ của quy luật này, và bạn có toàn quyền sử dụng nó theo phương thức mà mình muốn. Quy luật không bao giờ sai sót. Chỉ có chúng ta là người phải học hỏi phương thức để sử dụng nó đúng đắn.[.....]

Đọc tiếp#101 Hành Trình ngày 11/04/2019 – 365 ngày: Có một số việc, vừa chỉ phân trần trắng đen đã thành quá khứ. Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng.

Share