https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#94 Hành Trình ngày 04/04/2019 – 365 ngày: 5 cách thử lòng người hữu ích chuẩn xác của Gia Cát Lượng

Thứ Năm, ngày 04/04/2019 21:39 PM

Xem Youtobe: Tình Nghĩa Vợ Chồng

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 94 ngày 04/4/2018 – 365 ngày.
Điều quan trọng không phải là chuyện gì xảy ra với bạn, quan trọng là việc bạn phản ứngvới nó như thế nào.” EPICTETUS (khoảng năm 55-135)

Đọc tiếp#94 Hành Trình ngày 04/04/2019 – 365 ngày: 5 cách thử lòng người hữu ích chuẩn xác của Gia Cát Lượng

Share