https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#91 Hành Trình ngày 01/04/2019 – 365 ngày: Lùi một bước để thấy hạnh phúc, lùi một bước để thấy đời an vui

Xem Youtobe: Cá Chép Hóa Long Môn

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 91 ngày 01/4/2018 – 365 ngày.
Trong cuộc sống, nếu 20 tuổi mà chúng ta không có tiền, là điều bình thường; 30 tuổi không có tiền, có thể là do hoàn cảnh gia đình không tốt, cần cố gắng thêm; 40 tuổi không có tiền, cần phải tự mình tìm nguyên nhân. Nếu muốn làm chủ vận mệnh của mình, chúng ta cần ghi nhớ những điều sau đây:[....]

Đọc tiếp#91 Hành Trình ngày 01/04/2019 – 365 ngày: Lùi một bước để thấy hạnh phúc, lùi một bước để thấy đời an vui

Share