#77 Hành Trình ngày 18/03/2019 – 365 ngày: Người đàn ông hỏi Đức Phật: ‘Làm sao để dứt khỏi phiền não?’, câu trả lời là 2 chữ.

Thứ Hai, ngày 18/03/2019 10:36 AM

Quà tặng cuộc sống: Chuyến xe ôm.

j

Bà mẹ từ quê lên thành phố thăm con trai. Con trai bận họp với đối tác, con dâu có hẹn bạn, hai vợ chồng quyết định thuê xe ôm chở mẹ từ bến xe về nhà.

Xem Video: Chuyến Xe Ôm.

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Hành Trình đã qua 2018:

Ngô Văn Hiếu – 77 ngày 18/3/2018 – 365 ngày.
Từ “nếu như” có mang một tần số nghi ngờ rất mạnh mẽ. Khi đang nghĩ hoặc nói về những điều mình muốn, hãy loại bỏ từ “nếu như” ra khỏi tự điển của bạn. Bạn có nhận thấy rằng mỗi khi nói từ “nếu như”, đó là khi bạn đang không tin tưởng rằng điều mình muốn đã trở thành sự thật? Quy luật hấp dẫn không thể mang đến cho bạn thứ bạn mong muốn khi bạn phát ra sự nghi ngờ cùng với từ “nếu như”. Chỉ sử dụng từ “khi” để suy nghĩ và nói về những điều bạn muốn: “Khi điều này xảy ra”, “Khi tôi làm điều này”, “Khi tôi ở đó”, “Khi nó đến”, “Khi tôi có được nó”. KHI, KHI, KHI! [....]

Đọc tiếp#77 Hành Trình ngày 18/03/2019 – 365 ngày: Người đàn ông hỏi Đức Phật: ‘Làm sao để dứt khỏi phiền não?’, câu trả lời là 2 chữ.

Share