https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#75 Hành Trình ngày 16/03/2019 – 365 ngày: Đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, bởi chỉ có con đường ngay chính mới dẫn đến bình an.

Nha Trang, Thứ Bảy ngày 1_/03/2019 08:59 AM

Quà tặng cuộc sống: Vai diễn không báo trước

Tóm Tắt:

Những điều tốt đẹp không phải chỉ có trên phim, đời thực có rất nhiều, vẫn còn có tình người ấm áp giữa cuộc sống xô bồ này.

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Xem Video: Vai Diễn Không Báo Trước

Hành trình đã qua 2018:

Hành Trình 75 ngày 16/3/2018 – 365 ngày.
Trạng thái tự nhiên của chúng ta là vui vẻ, và bạn biết rõ điều này, bởi vì khi bạn ở trạng thái ngược lại, bạn sẽ cảm thấy rất tồi tệ.
Vậy nên nếu vui vẻ là trạng thái thật sự của bạn, thì bạn có thấy rằng để tạo ra được sự tiêu cực, bạn sẽ phải tốn nhiều năng lượng hơn rất nhiều so với việc cứ để bản thân trở nên vui vẻ theo trạng thái tự nhiên không? Bạn đã sẵn sàng? [....]

Đọc tiếp#75 Hành Trình ngày 16/03/2019 – 365 ngày: Đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, bởi chỉ có con đường ngay chính mới dẫn đến bình an.

Share