https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#02 Hành Trình ngày 02/01/2019 – 365 ngày : Yêu Tinh Tốt bụng – Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?

Quà tặng cuộc sống: Yêu tinh tốt bụng

Thứ Tư, ngày 02/01/2019 14:28 PM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

Click để tải video:

DOWNLOAD

Không Phải yêu tinh nào cũng xấu

Bài học cuộc sống: Không nên nhìn bên ngoài sự việc mà tìm hiểu nội tâm sự việc.

Đọc tiếp#02 Hành Trình ngày 02/01/2019 – 365 ngày : Yêu Tinh Tốt bụng – Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?

#01 Hành Trình ngày 01/01/2019 – 365 ngày: Ngô Văn Hiếu viết Quà Tặng Cuộc Sống

Điều ước bất ngờ của cậu học trò nghèo dành cho bạn gái

Thứ Ba, ngày 01/01/2019 10:03 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

Bài học từ câu chuyện: 

Dám Từ bỏ cái chúng ta đang có cho người khác mong ước nhỏ nhoi.

Đời người Vô Thường – Làm được điều này: Học cách Cho Trước.

Đọc tiếp#01 Hành Trình ngày 01/01/2019 – 365 ngày: Ngô Văn Hiếu viết Quà Tặng Cuộc Sống

Share