#29 Hành Trình ngày 29/01/2019 – 365 ngày: Tiếp đón bởi diện mạo, kính trọng bởi tài năng, hòa hợp bởi tính cách, lâu bền bởi thiện lương

Thứ ba, 29/01/2019 10:19 AM

Quà Tặng Cuộc Sống : Ấm trà Cổ – “Làm thế nào để có được một cuộc sống thanh tịnh?”

Sự việc đã xảy ra, dù nổi giận hay luyến tiếc cũng không có ích gì. Sống trên đời phải biết kiềm chế cơn giận, có thể cầm lên, có thể bỏ xuống thì cuộc sống mới an nhàn, thanh tịnh.

Xem Video: Ấm Trà Cổ

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Hành Trình 29 ngày 29/1/2018 – 365 ngày.
Toàn bộ thế giới này, và tất cả những chi tiết nhỏ trong một ngày của bạn đều đang thể hiện cho bạn biết thế giới bên trong bạn hiện đang ở tần số nào. Những bằng chứng thông báo về tần số hiện tại của bạn vốn đang được truyền đến với bạn trong […]

Đọc tiếp#29 Hành Trình ngày 29/01/2019 – 365 ngày: Tiếp đón bởi diện mạo, kính trọng bởi tài năng, hòa hợp bởi tính cách, lâu bền bởi thiện lương

Share