#24 Hành Trình ngày 24/01/2019 – 365 ngày: Nhân sinh cũng một kiếp người, biệt ly là để tương phùng mà thôi

Quà tặng cuộc sống: Bà lão bán bánh rán và ngọn đèn ngoài ban công.

Thứ Năm, ngày 24/01/2019 10:13 AM

Đêm nào, bà cụ cũng ngồi bán bánh rán ngay dưới ngọn đèn ban công nhà cậu bé.

Xem Video: Hôm nay đèn không tắt

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

Hành Trình 24 ngày 24/1/2018 – 365 ngày.

“Mục đích của cuộc sống là sự phát triển nội tại. Là để hoàn toàn nhận ra được bản chất thật sự của một con người – và đó chính là lý do mà mỗi chúng ta tồn tại.”

OSCAR WILDE (1854-1900) […]

Đọc tiếp#24 Hành Trình ngày 24/01/2019 – 365 ngày: Nhân sinh cũng một kiếp người, biệt ly là để tương phùng mà thôi

Share