https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

#19 Hành Trình ngày 19/01/2019 365 ngày: Chia sẽ Câu chuyện thường ngày, Chỉ có thể hạnh phúc khi không còn suy nghĩ thay đổi người khác

19 Hành Trình ngày 19/01/2019 365 ngày: Chia sẽ Câu chuyện thường ngày, Chỉ có thể hạnh phúc khi không còn suy nghĩ thay đổi người khác

Quà tặng cuộc sống: Chiếc bánh không ngủ yên

Thứ bảy, 19-01-2019 09:00 AM

Bà chia bánh cho 2 anh em nhưng cậu em lém lỉnh, luôn ăn vụng phần của anh. Chỉ vì chiếc bánh trót ăn vụng mà lúc nào cậu em cũng thấp thỏm.

Xem Video: Chiếc Bánh không ngũ yên.

Bài học: Thành thật nhận lỗi

Đọc tiếp#19 Hành Trình ngày 19/01/2019 365 ngày: Chia sẽ Câu chuyện thường ngày, Chỉ có thể hạnh phúc khi không còn suy nghĩ thay đổi người khác

Share