#17 Hành Trình ngày 17/01/2019 – 365 ngày: Việc nhỏ chẳng làm nên, đại sự khó thành đạt

Quà tặng cuộc sống: Có những thứ, ta chỉ gìn giữ được bằng kí ức

Thứ Năm, ngày 17/01/2019 08:40 AM

Xem Video: Mắt Bão

Một vật gắn liền với tuổi thơ, nuôi sống bạn đến khi trưởng thành. Nhưng nó quá cũ, thậm chí gây nguy hiểm. Bạn sẽ làm gì với nó ?

Lưu trữ kỹ niệm thứ đã nuôi lớn ta, bài học: Nhớ Ơn.

Click Download để tải Vdeo

DOWNLOAD :

Phút nhìn lại ngày hôm nay của năm 2018:

Đang Vũng Tàu

Hành Trình 17 ngày 17/1/2018 – 365 ngày.
"Không có ai trên thế giới này có thể hạnh phúc hơn người đã giúp đỡ người khác trút bỏ gánh nặng." VÔ DANH [...]

“Không có ai trên thế giới này có thể hạnh phúc hơn người đã giúp đỡ người khác trút bỏ gánh nặng.” VÔ DANH

Đọc tiếp#17 Hành Trình ngày 17/01/2019 – 365 ngày: Việc nhỏ chẳng làm nên, đại sự khó thành đạt

Share