#10 Hành Trình ngày 10/01/2019 – 365 ngày: Mẹ trắng đêm đợi con – Dù thành công hay thất bại, hãy sống như mặt trời, dẫu lặn rồi vẫn để lại ráng chiều rực rỡ…

Quà tặng cuộc sống: Mẹ đã trắng đêm đợi con

– Dù thành công hay thất bại, hãy sống như mặt trời, dẫu lặn rồi vẫn để lại ráng chiều rực rỡ…

Thứ Năm, ngày 10/01/2019 09:40 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’

Xem Video: Mẹ Trắng đêm đợi con

Mẹ từ quê mang gạo lên thành phố thăm con gái, nhưng con đi liên hoan cả đêm không về. Giữa đêm, trời mưa, mẹ xách bao gạo qua đường thì gặp tai nạn.

Click để tải Video:

DOWNLOAD

Đọc tiếp#10 Hành Trình ngày 10/01/2019 – 365 ngày: Mẹ trắng đêm đợi con – Dù thành công hay thất bại, hãy sống như mặt trời, dẫu lặn rồi vẫn để lại ráng chiều rực rỡ…

Share