#04 Hành Trình ngày 04/01/2019 – 365 ngày: Đừng vội chê bai người khác – Tâm bình thản thì mọi khó nạn chỉ là nhỏ bé, cứ bước tới ắt sẽ vượt qua

Quà tặng cuộc : Đừng vội chê bai người khác

Thứ Sáu, ngày 04/01/2019 08:21 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường. 
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

 

Đọc tiếp#04 Hành Trình ngày 04/01/2019 – 365 ngày: Đừng vội chê bai người khác – Tâm bình thản thì mọi khó nạn chỉ là nhỏ bé, cứ bước tới ắt sẽ vượt qua

Share