#03 Hành trình ngày 03/01/2019 – 365 ngày: Hành thiện với người đường đời thênh thang, hành ác với người tiền đồ gian nan

Quà tặng cuộc sống: Chàng trai nghèo và ba vị thần

Thứ Năm, ngày 03/01/2019 08:11 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

 

Cơ hội ngàn năm có một khi chàng trai nghèo được ba vị thần tới giúp đỡ, đó là thần vàng, thần bạc, thần sắt. Tuy nhiên, nhà chỉ có điều kiện tiếp đón được một vị thần. Chàng trai nghèo chọn ai?

Click để tải video: 

DOWNLOAD

Xem Video: Chàng Trai Nghèo và ba vị thần.

Bài học câu chuyện:

Chọn Lao Động tạo ra của cải là bền bĩ nhất

Đọc tiếp#03 Hành trình ngày 03/01/2019 – 365 ngày: Hành thiện với người đường đời thênh thang, hành ác với người tiền đồ gian nan

Share