Hành trình 115 ngày 26/04/2017 – 365 ngày: Hãy nhìn chúng với đôi mắt biết ơn, với đôi mắt tích cực và với đôi mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Đọc tiếpHành trình 115 ngày 26/04/2017 – 365 ngày: Hãy nhìn chúng với đôi mắt biết ơn, với đôi mắt tích cực và với đôi mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Hành Trình 114 ngày 25/04/2017 – 365 ngày

Hành Trình 114 ngày 25/04/2017 – 365 ngày:

Phương pháp hiệu quả nhất mà các bậc cha mẹ có thể làm để giúp đỡ con em mình trở nên tích cực hơn, đó là bản thân họ phải trở thành một tấm gương sống tích cực và thương yêu bản thân để chúng noi theo. Khi cha mẹ tập trung vào việc trở thành những tấm gương như vậy, thì con cái họ cũng tiếp thu được tất cả những sự tích cực đó.

Khi chúng ta ngày càng trở nên tích cực hơn và vui vẻ hơn, thì thông qua những hành động thực tế ấy, chúng ta sẽ nâng cao tất cả những người xung quanh mình, khiến họ trở nên tích cực hơn.

 

Ngô Văn Hiếu-KHÓA THIỀN Vipassana là gì?

Phương Pháp

Vipassana, nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, là một trong những pháp môn thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ.

Phương pháp này được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2500 năm và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung cho nhân loại, nghĩa là, một Nghệ Thuật Sống.


Vipassana là đường lối tự chuyển hóa bằng tự quan sát. Nó chú trọng đến sự tương quan mật thiết giữa tâm và thân, là điều có thể cảm nghiệm được trực tiếp bằng cách chú tâm đến những cảm giác thực thụ trên thân, nó luôn luôn liên hệ và chi phối tâm. Căn cứ vào sự quan sát này, và hành trình tự khám phá đi vào gốc rễ chung của tâm và thân để xóa bỏ những bất tịnh tinh thần, đưa đến một tâm quân bình tràn đầy tình thương và lòng từ bi.

 

NGÁY 1:

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu-KHÓA THIỀN Vipassana là gì?

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 113 ngày 24/04/2017 – 365 ngày:Việc hạnh phúc và vui vẻ trong phần lớn thời gian là một việc bạn có thể làm được.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu-Hành Trình 113 ngày 24/04/2017 – 365 ngày:Việc hạnh phúc và vui vẻ trong phần lớn thời gian là một việc bạn có thể làm được.

Ngô Van Hiếu-Hành Trình 112 ngày 23/04/2017 – 365 ngày: Lòng biết ơn là một trong những phương pháp dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thay đổi cuộc sống của mình.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Đọc tiếpNgô Van Hiếu-Hành Trình 112 ngày 23/04/2017 – 365 ngày: Lòng biết ơn là một trong những phương pháp dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thay đổi cuộc sống của mình.