#124 Hành Trình ngày 04/5/2021 – 365 ngày: Thức tỉnh lòng biết ơn.
Khi bạn đang tồn tại trong trạng thái tốt đẹp của lòng biết ơn, bạn sẽ trở thành một con người chỉ luôn muốn cho đi. Bạn cảm thấy biết ơn nhiều đến nỗi cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập lòng biết ơn, và bạn sẽ luôn muốn có thêm cơ hội để cho đi trong mỗi ngày. 

Bạn cho đi niềm vui, cho đi tình yêu, cho đi tiền bạc, cho đi sự trân trọng, cho đi lời khen, và bạn cho đi sự tử tế. 

Bạn cho đi những gì tốt đẹp nhất của mình trong công việc, trong các mối quan hệ và cả với những người xa lạ. 

Bạn sẽ cảm nhận được khi nào mình tìm được cảm xúc biết ơn thực sự, bởi vì khi ấy bạn sẽ trở thành một người luôn cho đi. Một người thật sự cảm nhận được lòng biết ơn sẽ không thể trở thành bất cứ điều gì khác cả.

124 Hành Trình ngày 04/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 03/5/2020 – 365 ngày: ‘Ngọc lành có vết, việc đời đa đoan’, hỏi sao con người mãi trầm mê chẳng ngộ?.


Viết một bình luận