CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CẦU THANG MÁY

CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CẦU THANG MÁY.

1/. Nguy hại: – Cầu thang đóng mở liên tục có thể hình thành nên sát khí, hút
hết khí vận trong nhà đi- – – – > gia đình bất hoà.


2/. Phương pháp hoá giải: – Đặt bình phong hoặc huyền quang vào cửa, hoặc
đặt một đôi kỳ lân, hoặc hai sư tử hai bên cửa chính để đầu hướng vào cửa thang máy.