https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Ngô Văn Hiếu – Sách: Phút Nhìn Lại Mình.

 ngo-van-hieu-phut-nhin-lai-minh-

Phút Nhìn Lại Mình của tác giả Spencer Johnson là một câu chuyện thực tế, hữu ích và sâu sắc về cách nhìn lại, tự điều chỉnh mình để vượt qua những khó khăn, trở ngại và đạt được thành công và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu – Sách: Phút Nhìn Lại Mình.

Share