Ngô Văn Hiếu – Sách : Cuộc Đời & Sự Nghiệp Steve Jobs.

10:18 AM, VIETNAM. Ngày 16/4/2018.

Toàn bộ những điểm đáng chú ý, những dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời 56 năm của cố CEO Apple – Steve Jobs sẽ được tái hiện lại trong Infographic dưới đây.

 

Đọc tiếp