Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 331 ngày 27/11/2017 – 365 ngày.

Quy luật hấp dẫn luôn luôn chính xác. Và nếu bạn không nhận được điều mình muốn, thì đó chỉ bởi vì bạn đã không sử dụng đúng quy luật hấp dẫn. Thay vì mang lại những thứmà bạn mong muốn, thì bạn lại đang tạo ra một quá trình để không mang lại thứ mình muốn. Nhưng dù là như thế nào, thì bạn cũng đang tạo ra một điều gì đó.

Quy luật không bao giờ sai sót, và nó luôn luôn phản hồi lại bạn.

Đọc tiếp