Ngô Văn Hiếu 74 ngày 14/3/2018 – 365 ngày.

"Mọi thứ đều được tạo ra từ tâm trí, và đối với những điều bạn tìm kiếm ở thế giới bên ngoài – thì vốn bạn đã sở hữu được chúng ở thế giới bên trong rồi. Không một ai có thể nghĩ một ý nghĩ tại thời điểm tương lai. Ý nghĩ của bạn về một điều gì đó sẽ tạo ra chính xác điều ấy."

GENEVIEVE BEHREND (1881-1960)

15 điều cần mhớ làm vho bạn tốt hơn:

 

Đọc tiếp